Gör som hundratals andra
bli en nöjd kund hos TSS Tak idag!
Vi firar 30 år - Vi hjälper er med omläggning och renovering av tegeltak & papptak i Stockholm

TSS Tak & Lösullsisolering

Isolering

Tilläggsisolering i Stockholm

Planerar ni energibesparingsåtgärder som exempelvis byte av fönster eller uppvärmningssystem? Se först till att ni har ordentligt isolerat på vinden. Varm luft stiger uppåt.

Fördelar med Isocell cellulosaisolering

Det finns flera fördelar med att isolera med Isocell cellulosaisolering, dessa är:

Miljövänligt

Materialet är återvunnet tidningspapper och tär inte på jordens lagrade tillgångar. Innehållsdeklarationer på alla beståndsdelar. Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och cellulosaisolering är helt CO2 neutral. Energiåtgången vid tillverkning är minimal.

Fuktsäkert

Cellulosaisolering är ett hygroskopiskt material, dvs. det kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. Rätt byggda konstruktioner med cellulosaisolering ger fuktsäkra och sunda hus.

Lägre energiförbrukning

Det är stillastående luft som isolerar vilket gör det väldigt viktigt att isolermaterialet är tätt med så få luftrörelser som möjligt. Cellulosaisolering har låg luftgenomsläpplighet = utmärkta isoleringsvärden. Denna egenskap leder till energieffektiva byggnader.

Skyddande mot kyla

Cellulosabaserade isoleringsmaterial har en fiberstruktur som gör att isoleringsvärdet inte påverkas av konvektion. Det leder till att cellulosabaserade produkter isolerar väldigt bra även under det kalla vinterhalvåret. Hög värmelagringskapacitet leder till ett jämnare uppvärmningsbehov och i slutändan en lägre energiförbrukning i byggnaden.

Bäst skydd mot värme

Övervärme sommartid kan vara ett problem, speciellt i vindsvåningar samt 1,5 plans hus. Med cellulosaisolering i konstruktionen kan man hålla upp till 5 grader lägre medeltemperatur en varm sommardag jämfört med traditionell isolering. Detta tack vare den goda värmelagringskapaciteten hos cellulosabaserade isoleringsprodukter

Ljudisolerande

Har hög densitet med en tät och homogen fiberstruktur vilket ger en effektiv ljudisolerande effekt.

Brandsäkert

Innehåller brandhämmande medel som vid upphettning förbrukar syre. Minskar risken för brandspridning. Avger inga giftiga gaser. Skyddar konstruktionen vid brand och ger några extra minuter innan byggnaden kollapsar vilket kan rädda liv! Godkänd utan ventilation vid takfoten vilket minskar risken för brandspridning via takfoten.

Kretsloppstänkande

Materialet är återvunnet tidningspapper och tär inte på jordens lagrade tillgångar.

Tilläggsisolering & lösullsisolering i Stockholm

Isolering

Tilläggsisolering med cellulosafiber

Lösullsisolering

Tilläggsisolering i Stockholm

Vi erbjuder tilläggsisolering av lösull i Stockholm med omnejd. Lösullsisolering med cellulosafiber är en miljövänlig isolering som baseras på återvunnet tidningspapper. Isolering med lösull är praktiskt, tidseffektivt samt minskar uppvärmningskostnaderna i bostaden. 

Vi hjälper er med tilläggsisolering byggnadens klimatskal, alltså de ytor som omsluter husets uppvärmda yta. Lösullsisolering kan med fördel även installeras i svåråtkomliga utrymmen.

Isolera vinden i Stockholm

TSS använder Isocell cellulosaisolering vid vindsisolering för att Cellulosaisolering är miljövänligt, fuktsäkert, brandsäkert och har en bra isoleringsförmåga som bidrar till lägre energiförbrukning. 

Isoleringen bidrar också till att skapa en jämnare inomhustemperatur och ökad komfort året runt. Dessutom kan en välisolerad vind förhindra kondensbildning och mögelproblem. Genom att anlita TSS Tak & Lösullsisolering för att isolera din vind får du en effektiv och hållbar lösning som förbättrar energieffektiviteten i ditt hem och bidrar till en mer bekväm och hälsosam boendemiljö.

Kontaka oss om du behöver hjälp att isolera vinden i Stockholm!