Gör som hundratals andra
bli en nöjd kund hos TSS Tak idag!
Vi firar 30 år - Vi hjälper er med omläggning och renovering av tegeltak & papptak i Stockholm

TSS Tak & Lösullsisolering

Papptak

Vi utför alla typer av arbeten från nyproduktion, omläggningar och renoveringar till tilläggsisolering och membranisolering. Våra produkter och metoder garanterar leverans av trygga och bekymmersfria papptak. Kvalité genom material och hög servicenivå, i kombination med kompetens och erfarenhet, ger dig trygghet i ditt val av tak.

Alla tak blir slitna i längden, och därför är det viktigt att regelbundet undersöka takets skick. Eftersom vi lägger ett hundratal papptak per säsong, vet vi hur arbetet utförs på ett korrekt sätt, och vad man bör tänka på när man lägger papptak. Vi utför omläggning och renovering av papptak i Stockholm med omnejd.

Omläggning av papptak i Stockholm

Papptak är kanske inte det visuellt vackraste alternativet, men i många fall ändå ett väldigt bra alternativ. Det väger lite och passar till de flesta tak, allt från det brantare till det planare taket, ibland är papptak det enda alternativet. Ett välskött papptak håller dessutom upptill 30 år, oftast längre än så. Vi hjälper er med omläggning av papptak samt utför renovering av befintligt tak vid behov.

Vi har certifikat för Heta arbeten och använder oss av pappfabrikaten Index samt Katepal för att uppnå absolut bästa kvalitet och resultat. När du kontaktar oss gör vi en noggrann bedömning av ditt taks förutsättningar och vilka insatser som behövs för ditt papptak. Det gäller oavsett om du enbart behöver göra en mindre reparation, en omfattande takrenovering eller takomläggning. Vi har 25 års materialgaranti samt 5 års efterkontroll på papptak.

Ska ni lägga papptak i Stockholm? Hör av er till oss för en kostnadsfri offert och all typ av konsultation kring papptak!

Montering av fotplåt

Montering av brunn

Montering av staketregel & krönplåt

Takbesiktning i Stockholm

Besiktning av papptak

Takbesiktning är en process som innefattar en noggrann undersökning av takets skick och kondition. Genom att genomföra regelbundna takbesiktningar kan man upptäcka potentiella problem i tid och vidta åtgärder för att förhindra allvarliga skador och kostsamma reparationer i framtiden. Under en besiktning kontrolleras takets täthet, skador på takmembran, skador på takfönster och skorstenar samt eventuella tecken på fukt eller läckage.

Fördelarna med regelbundna takbesiktningar är många. Med en besiktning kan man upptäcka potentiella problem och skador i tidigt skede innan de förvärras och blir kostsamma att reparera. Genom att åtgärda mindre problem i tid kan man undvika större takreparationer i framtiden. Våra erfarna takläggare hjälper dig att lägga papptak om behovet finns. Läs mer om takomläggning.

Kontakta oss för besiktning av papptak i Stockholm med omnejd!