Gör som hundratals andra
bli en nöjd kund hos TSS Tak idag!
Vi firar 30 år - Vi hjälper er med omläggning och renovering av tegeltak & papptak i Stockholm

TSS Tak & Lösullsisolering

Taksäkerhet

Vi på TSS Tak sätter alltid säkerheten först.

TSS Tak erbjuder statusbesiktningar av tak och taksäkerhet och kan erbjuda åtgärdsförslag som uppfyller dagens krav enligt svenska lagar och regler. Vi monterar taksäkerhet på alla underlag – allt från tätskikt, plåt till tegel.

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar.

Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare

 

Branschstandard

I branschstandarden fastställs nivåer och utförande gällande:

  • Miniminivå för fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader.
  • Tillträde till tak via vind och taklucka, lös stege (markstege) och fasta vertikala stegar, fasadstegar.
  • Takstegar och taksteg.
  • Gångbryggor på tak.
  • Permanenta arbetsplattformar på/vid skorsten eller motsvarande.
  • Permanenta förankringsanordningar för personligt fallskydd på sluttande tak, > 6 grader samt på tak, ≤ 6 grader.
  • Snörasskydd.