Gör som hundratals andra
bli en nöjd kund hos TSS Tak idag!
Vi firar 30 år - Vi hjälper er med omläggning och renovering av tegeltak & papptak i Stockholm

TSS Tak & Lösullsisolering

Tegeltak

Omläggning av tegeltak

Tecken på att det är dags att åtgärda ditt tegeltak:

Underlagspappen är i dåligt skick:
Det är underlagspappen som håller taket tätt. Finns det sprickor i pappen medför det automatiskt en risk för läckage. Det är ofta så kallade torksprickor, som är en följd av att pappen brutits ner av väder och vind, som gör att taket börjar läcka. Även om tegel pannorna ser bra ut.

Trasiga takpannor:
På kort sikt är felet inte allvarligt, då det finns pappbelagt trätak (oftast råspont) under takpannorna. De trasiga pannorna bör ändå bytas inom högst en månad.

Otäta plåtbeslag:
Taket riskerar att börja läcka och virke kan mögla och ruttna.

Mjukt eller sprucket virke, flagnande färg på vindskivor och vattbrädor:
Brädorna måste bytas ofta om de inte underhålls, annars kan dess funktion bli nedsatt.

Mossa på takpannorna:
Fukt samlas i mossan vilket kan leda till att takpannorna fryser sönder eller att vatten tränger sig in och snabbt försämras skicket på underlagspappen.

Svarta fläckar, blånad, begynnande röta på yttertakets insida eller på takstolarna:
Skadan kan bero på att taket läcker. Det kan också bero på att taket är för dåligt ventilerat alternativt att taket saknar en ordentlig luftspalt. Det är viktigt att råsponten får andas tillräckligt och att inte isoleringen ligger tätt inpå råsponten, detta leder till att råsponten ruttnar på grund av syrebrist.

TSS besiktigar alltid taket först och tillsammans med Era önskemål upprättar vi en kostnadsfri offert på en takomläggning.
Vi lämnar alltid ett fast pris med garanti på utfört arbete.

Omläggning av tegeltak

Tegeltak i Stockholm

Renovering av tegeltak

Vi erbjuder renovering av tegeltak i hela Stockholm med omnejd. Där vi reparerar spruckna eller trasiga takpannor och fäster eventuellt lösa takpannor. Renoveringen syftar till att förbättra takets funktion och utseende samt förlänga dess livslängd. 

Tegeltak är kända för sin hållbarhet, men de kräver fortfarande regelbunden underhåll och renovering för att maximera sin livslängd. En noggrann inspektion av taket utförs för att identifiera skador och problemområden. Genom att genomföra en renovering och på så sätt åtgärda problem i tid kan takets livslängd förlängas, vilket sparar kostnader och besvär med att byta tak i förtid.

Vid omläggning av tegeltak erbjuder vi 40 års materialgaranti samt en 5 års efterkontroll. Läs mer om takomläggning i Stockholm!